BRANDA BASKI


Branda baskı reklamcılığın ana taşlarından biridir. Reklam  sektöründe kullanılmaya başlanan ilk yöntemlerdendir. Günümüzde sıklıkla kullanılmaya devam etmektedir. Birçok alanda kullanıldığı gibi genel olarak küçük boyutlarda ve çok sayıda kullanılması en önemli özelliğidir.

Üç farklı alanda kullanılmak üzere gruplara ayrılmış Brandalar vardır. Bunlar kültürel Brandalar, reklam Brandaları ve sosyal Brandalardır. Kültürel Brandalar daha çok sinema konser tiyatro gibi sosyal aktivitelerin tarihini zamanını ve yerini belirtmek için kullanılır. Reklam Brandaları tanıtım yapmak amaçlı kullanılır. Bir ürünün hizmetin tanıtımı için bu Brandalardan faydalanılır. Dikkat çekici özelliği için daha çok resimler ve sloganlardan yola çıkılarak hazırlanırlar.